Vết thương “Hữu cơ” giúp cải thiện chất lượng nông sản

Các nhà khoa học tại AgriLife Texas A&M đã tìm thấy lợi ích từ vết thương trên lá cây gây ra bởi côn trùng trong sản xuất rau quả. Phản ứng căng thẳng được tạo ra trong các loại trái cây và rau quả đã hình thành sự gia tăng các hợp chất chống oxy hóa trước khi thu hoạch, làm tăng chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu của con người.

Tiến sĩ Luis Cisneros-Zevallos, tại trung tâm nghiên cứu AgriLife cho rằng “Nhiều nghiên cứu trong quá khứ ủng hộ ý tưởng này, nhưng nhiều nghiên cứu khác cho thấy không có sự khác biệt. Nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh được rằng những chiếc lá cây bị thương giống như bị gây ra bởi côn trùng làm cho trái cây hữu cơ tốt khỏe hơn”.

Nghiên cứu được công bố có tiêu đề “Giải quyết tranh cãi về trái cây hữu cơ khỏe mạnh hơn: Vết thương trên lá kích hoạt phản ứng biểu hiện gen xa của quá trình sinh tổng hợp polyphenol trong quả dâu tây (Fragaria x ananassa)”. Nhóm nghiên cứu, có tính liên ngành cao, bao gồm tiến sĩ Woo Young Bang, nhà sinh vật học phân tử và tiến sĩ Leonardo Lombardini chuyên ngành làm vườn, là hai nhà khoa học của AgriLife Research.

Tiến sĩ Facundo Ibanez, một nhà nghiên cứu cho dự án liên kết với Viện nghiên cứu Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay: “Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sử dụng dâu tây làm cây mô hình và tạo vết thương trên lá cây vài ngày trước khi thu hoạch quả với các mức độ khác nhau. Chúng tôi đã tìm thấy một số gen liên quan đến quá trình di chuyển đường và quá trình sinh tổng hợp thành phần phenolic được biểu hiện quá mức trong quả dâu tây”.

Tất cả cây trồng đều có khả năng phản ứng với môi trường bằng cách kích hoạt quá trình trao đổi chất thứ cấp như là một phần của cơ chế bảo vệ hoặc là một phần của quá trình thích ứng. Nó cũng kích hoạt quá trình trao đổi chất cơ bản, giúp di chuyển nguồn carbon cần thiết để tạo ra các hợp chất chống oxy hóa đó, Cisneros-Zevallos giải thích.

Cisneros-Zevallos nói: “Có những ý tưởng hiện có được đề xuất bởi những người khác rằng côn trùng có mặt trên đồng ruộng trong canh tác hữu cơ có thể gây ra phản ứng căng thẳng trong cây trồng và làm tăng các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, giả thuyết hoặc khái niệm này đến bây giờ vẫn chưa được kiểm tra”.

Ibanez cho biết nghiên cứu nhấn mạnh rằng nông sản tươi là một nguồn tuyệt vời của các hợp chất tăng cường sức khỏe và có lẽ côn trùng theo một cách nào đó có thể là đồng minh làm cho nông sản chất lượng hơn.

Ông nói “Sản phẩm phát triển khỏe hơn có thể là động lực cho ngành công nghiệp thực phẩm phát triển quy mô lớn và đầu tư hấp dẫn cho các bên liên quan”.

Nông nghiệp hữu cơ trong những năm gần đây đã trải qua sự tăng trưởng liên tục và nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn  từ phía người tiêu dùng. Điều này đã có tác động tích cực trên quy mô lớn đối với ngành công nghiệp hữu cơ, nông dân và các ngành công nghiệp khác liên quan đến sản phẩm hữu cơ, Cisneros-Zevallos nói.

Sau nhiều nghiên cứu được công bố trước đây về tác động gây thương tích sau thu hoạch đối với các loại cây trồng khác nhau, nhóm nghiên cứu đã được truyền cảm hứng để áp dụng phương pháp này lên bề mặt lá cây, bắt chước sự tấn công của côn trùng trên cây trồng.

“Quan sát này là mấu chốt để chúng tôi thiết kế các chiến lược sẽ được sử dụng trong nghiên cứu, rằng sự căng thẳng vết thương đơn giản trên bề mặt lá đã gợi ra phản ứng mang tính hệ thống này với sự quan sát độc đáo về sự tích lũy các chất chống oxy hóa phenolic cao hơn trong trái cây”, Ibanez nói.

“Nhóm của chúng tôi đã làm sáng tỏ về một tranh cãi, đó là một câu hỏi mở trong nhiều năm”, Cisneros-Zevallos nói. “Hiểu cách các chất chống oxy hóa này được tạo ra bởi một căng thẳng đơn giản giống như vết thương, có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của ngành công nghiệp sản phẩm tươi sống, bao gồm cả hữu cơ và thông thường. Và nó có thể cho phép ngành công nghiệp áp dụng các công cụ mới dựa trên căng thẳng trước thu hoạch để hỗ trợ tích lũy các chất chống oxy hóa lành mạnh hơn trong các sản phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến”.

Nguyễn Bình Duy theo Phys.org

http://iasvn.org/homepage/Vet-thuong-%E2%80%9CHuu-co%E2%80%9D-giup-cai-thien-chat-luong-nong-san-12899.html