VAYVND Có Gọi Người Thân Không? (2024)

VayVND có thể liên hệ với người thân của bạn trong một số trường hợp nhất định, tuy nhiên họ không làm điều này một cách tùy tiện. Dưới đây là những thông tin bạn cần biết:

Khi nào VayVND liên hệ người thân?

  • Không thể liên lạc với bạn: VayVND chỉ liên hệ người thân khi đã cố gắng liên lạc với bạn nhiều lần nhưng không thành công. Mục đích là để thông báo về khoản vay và nhắc nhở bạn thanh toán.
  • Bạn đồng ý cho phép: Trong quá trình đăng ký vay, bạn có thể được hỏi về việc cho phép VayVND liên hệ người thân trong trường hợp cần thiết. Nếu bạn đồng ý, họ mới có thể thực hiện việc này.

VayVND có quyền gì khi liên hệ người thân?

  • Chỉ thông báo và nhắc nhở: VayVND chỉ có quyền thông báo về khoản vay và nhắc nhở bạn thanh toán. Họ không được phép đe dọa, quấy rối hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người thân.

Bạn có thể làm gì để tránh việc VayVND liên hệ người thân?

  • Thanh toán đúng hạn: Cách tốt nhất để tránh việc VayVND liên hệ người thân là thanh toán khoản vay đúng hạn.
  • Cập nhật thông tin liên lạc: Đảm bảo thông tin liên lạc của bạn luôn chính xác để VayVND có thể liên hệ với bạn dễ dàng.
  • Từ chối cho phép liên hệ người thân: Nếu bạn không muốn VayVND liên hệ người thân, bạn có thể từ chối cho phép trong quá trình đăng ký vay.

Lưu ý quan trọng:

VayVND là một tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi vay tiền online và chỉ vay khi thực sự cần thiết.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách của VayVND, bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ để được giải đáp.

Đánh giá bài viết

ĐĂNG KÝ VAY

Viết một bình luận