TRIỂN KHAI TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

File đính kèm: Hoc tap suot doi

CHỦ ĐỀ TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

“Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”

 

+ Học nữa, học mãi (Lê nin).

+ Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quanh nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.

+ Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân (Hồ Chí Minh).

+ Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở (Thomas Carlyle – nhà triết học Scotland).

+ Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

+ Đọc và học suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

+ Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất, góp phần xây dựng xã hội học tập.

+ Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc (Ngạn ngữ Gruzia).

+ Thông minh, tài trí là đòn bẩy thúc đẩy xã hội (Balzac – Nhà văn Pháp).

+ Học tập suốt đời – Học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh./.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 của Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM  được triển khai thực hiện từ ngày 01/10/2020 đến 07/10/2020.