Tuyển dụng – tuyển sinh

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (Đợt 2)

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (Đợt 2) Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng: Mọi thông tin chi tiết, ứng viên vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm dạy nghề NNCNC Điện thoại: (028) 38 624 703 […]

Trang 3 trên 3123