Tuyển dụng – tuyển sinh

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (bổ sung)

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Văn phòng (Lầu 11, 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM) như sau: 1.Vị trí và số lượng tuyển dụng: – Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp Lý thuyết hạng III (V.09.02.07): 04 người […]

Thông Báo Tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Văn phòng (Lầu 11, 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM) như sau: Vị trí và số lượng tuyển dụng Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp Lý thuyết hạng III (V.09.02.07): 04 người 2. […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Văn phòng (Lầu 11, 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM) như sau:  1.Vị trí và số lượng tuyển dụng: – Chuyên viên chuyên trách Đào tạo – Hợp tác: 05 người – Chuyên […]

Trang 2 trên 3123