Thông Báo Tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Văn phòng (Lầu 11, 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM) như sau:

 1. Vị trí và số lượng tuyển dụng

Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp Lý thuyết hạng III (V.09.02.07): 04 người

 1. 2. Điều kiện dự tuyển

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Có phiếu đăng ký dự tuyển.
 2. b) Có lý lịch rõ ràng.
 3. c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.
 4. d) Có chứng chỉ sư phạm Dạy nghề, tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: Khoa học cây trồng, Nông học, Trồng trọt, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sinh học hoặc tương đương.

đ) Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 (B1) theo quy định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 1. e) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 2. f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
 3. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 2. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020.
 3. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 21/04/2022 đến hết
17 giờ ngày 21/05/2022.

Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao, Lầu 11, 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Q.1,Tp.HCM.

Người đăng ký dự tuyển có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính hoặc trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị: ttdn.ahtp@tphcm.gov.vn; website:http://ahtc.edu.vn.

Điện thoại: (028) 38.624.703 hoặc người tiếp nhận hồ sơ C.Giàu (Phòng Tổ chức – Hành chính). Điện thoại: 070.7510.534

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm
Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố./.