THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Văn phòng (Lầu 11, 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM) như sau:

 1.Vị trí và số lượng tuyển dụng:

Chuyên viên chuyên trách Đào tạo – Hợp tác: 05 người

Chuyên viên chuyên trách công tác Văn thư – Lưu trữ: 01 người

Giáo viên: 04 người

2. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

– Vị trí Đào tạo – Hợp tác: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật hoặc tương đương.

– Vị trí Văn thư – Lưu trữ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành sau: Văn thư lưu trữ, Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng hoặc tương đương.

– Vị trí giáo viên: Có chứng chỉ sư phạm Dạy nghề, tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành sau: Khoa học cây trồng, Nông học, Trồng trọt, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sinh học hoặc tương đương

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3. Hồ sơ dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/5/2021 đến hết 17 giờ ngày 05/6/2021.

 Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao, Lầu 11, 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Q.1,Tp.HCM.

 Người đăng ký dự tuyển có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính hoặc trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị: ttdn.ahtp@tphcm.gov.vn; website:http://ahtc.edu.vn.

Điện thoại: (028) 38.624.703 hoặc người tiếp nhận hồ sơ C.Phương  (Phòng Tổ chức – Hành chính). Điện thoại: 035.216.7927

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố./.

(file đính kèm)

THÔNG BÁO TUYÊN DỤNG

Mẫu số 01 – Phiếu đăng ký tuyển dụng