THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 3 NĂM 2019