Sản lượng ngô của Mỹ được thúc đẩy từ một ‘lỗ hổng’ nóng lên toàn cầu

Theo một nghiên cứu của Đại học Dartmouth, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 1,4 độ F trong 100 năm qua. Ngược lại, vành đai ngô của Mỹ, một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp nhất trên thế giới, đã trải qua giảm nhiệt độ vào mùa hè trong mùa sinh trưởng.

Được biết đến như là “lỗ ấm lên của Mỹ”, hiện tượng mát bất thường này xảy ra song song với lượng mưa tăng lên, dẫn đến tăng năng suất ngô lên 5 – 10% mỗi năm. Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên về tác động của lỗ hổng ấm lên đối với ngành nông nghiệp.

Hầu hết sự gia tăng năng suất ngô trong thế kỷ 20 là kết quả của những tiến bộ trong di truyền cây trồng, tăng cường sử dụng phân bón và cải thiện thực hành nông nghiệp. Trevor F. Partridge, một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học trái đất giải thích: “Tuy nhiên, nếu lỗ hổng ấm lên của Mỹ không tồn tại, năng suất ngô hạt trung bình ở miền trung nước Mỹ sẽ thấp hơn khoảng 10% mỗi năm”. Lợi ích của năng suất ngô cao hơn 10% này tương đương với khoảng 1,5 tỷ đô la mỗi năm về giá trị gia tăng. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh đến việc miền trung nước Mỹ đã được bảo vệ như thế nào trước tác động của biến đổi khí hậu.

Để kiểm tra mối quan hệ giữa năng suất ngô và khí hậu, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu trong hơn 70 năm khí hậu lịch sử và năng suất, thuật toán học máy và mô hình cây trồng lý sinh để mô phỏng năng suất ngô trong nhiều kịch bản khí hậu. Các kịch bản bao gồm khí hậu lịch sử với lỗ hổng ấm lên, nơi nhiệt độ giảm vào cuối những năm 1950 và lượng mưa tăng, và kịch bản khí hậu trái ngược với sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa liên quan đến lỗ hổng ấm lên.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiệt độ lạnh hơn liên quan đến lỗ hổng ấm lên là nguyên nhân của phần lớn năng suất ngô tăng của Mỹ – 62% mức tăng năng suất mô phỏng, trong khi đó, lượng mưa mùa hè chịu trách nhiệm cho 38% tăng năng suất mô phỏng còn lại. Nhiệt độ thấp hơn cho phép ngô trưởng thành chậm hơn. Thời gian trưởng thành kéo dài cho phép nhiều hạt tích lũy trên cây ngô, tăng năng suất. Nhiệt độ lạnh hơn và lượng mưa tăng lên liên quan đến lỗ hổng ấm lên có nghĩa là ngô ít gặp phải sức nóng và hạn hán trong chu kỳ sinh trưởng, cũng làm tăng năng suất.

Các phát hiện đã chứng minh rằng Bắc Dakota, Nam Dakota và miền tây Minnesota được hưởng lợi nhiều nhất từ lỗ hổng ấm lên của Mỹ, vì các hạt ở các bang này có mức chênh lệch năng suất lên tới 24% dựa trên mô phỏng của nghiên cứu. Đối với hạt Greene, Illinois, nếu không có lỗ hổng ấm lên, năng suất ngô sẽ giảm trung bình 26% và nhiệt độ tối đa sẽ tăng trung bình 1,8 độ F.

Các tác giả nhấn mạnh rằng lỗ hổng ấm lên của Mỹ là một sự bất thường, một trong hai nơi trên thế giới không ấm lên đáng kể, và 5 năm qua (2014-2018), trung bình trên toàn cầu, là những năm nóng nhất trong lịch sử. Những phát hiện này không nên bị hiểu sai là bằng chứng chống lại sự đồng thuận khoa học áp đảo rằng biến đổi khí hậu là có thật và gây ra bởi con người. Các dự báo khí hậu cho thấy rằng vào giữa thế kỷ 21, nhiệt độ ở miền trung Hoa Kỳ sẽ tăng lên tới 4,1 độ F và lượng mưa mùa hè có thể giảm khoảng 10%.

Nguồn: Mard.gov.vn