QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ: CẢI BẸ XANH, CẢI NGỌT, CẢI XÀ LÁCH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THỦY CANH HOÀN LƯU THEO HƯỚNG HỮU CƠ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ: CẢI BẸ XANH, CẢI NGỌT, CẢI XÀ LÁCH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THỦY CANH HOÀN LƯU THEO HƯỚNG HỮU CƠ

 1. Giới thiệu

Quy trình trồng rau ăn lá thuỷ canh của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao đã được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật (Quyết định số 121/QĐ-TT-VPPN ngày 23/ 04/ 2019):

2. Đặc điểm giống, thổ nhưỡng và điều kiện canh tác theo quy trình

Cải bẹ xanh có lá mọc từ gốc hình trái xoan, lá có vị cay. Cây cải ngọt thân tròn, lá có phiến xoan ngược tròn dài. Xà lách có thân giòn, dịch trắng sữa, lá ngoài màu xanh, lá trong xanh nhạt đến trắng ngà. Nhiệt độ trung bình thích hợp là từ 20 – 300C, ẩm độ trung bình từ 85 đến 90%.

3. Quy trình canh tác

Hệ thống thủy canh: dùng ống nhựa PVC 75 – 90 mm hoặc ống nhựa cách nhiệt 10cm x 6cm. Lỗ trồng cây có đường kính 4 – 6cm, khoảng cách giữa 2 lỗ 15 – 20 cm. Sử dụng chậu có đường kính 4 – 6 cm. Hệ thống bể chứa nước và dinh dưỡng, máy bơm, hệ thống thu hồi có bộ lọc.

Gieo hạt vào miếng mốp xốp hoặc gieo vào chậu 1 bằng chỉ xơ dừa. Nồng độ dinh dưỡng 200 ppm N, 65 ppm P, 165 ppm K, 190 ppm Ca và 50 ppm Mg, 2,5 ppm Fe; 0,1 ppm Cu; 0,5 ppm Mn; 0,1 ppm Zn; 0,5 ppm B và 0,05 ppm Mo. Bổ sung thêm phân hữu cơ gồm dịch trùn quế 1,5 mL/L và axit humic 1,5 mL/L. Nước và dinh dưỡng được cung cấp đồng thời qua hệ thống thuỷ canh hoàn lưu.

Tiến hành thu hoạch khoảng 25 – 30 ngày sau trồng. Khi thu hoạch cắt bớt rễ và dùng màng bao thực phẩm quấn gốc.

4. Hiệu quả về kinh tế

Năng suất: 200 – 240 tấn/ ha/ năm, tổng thu: 2,0 – 3,2 tỷ đồng/ ha/ năm, lợi nhuận ròng: 1,2 – 1,6 tỷ đồng/ ha/ năm.

                     Hình: Vườn ươm                                                                Hình: Vườn sản xuất

5. Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân áp dụng

Quy trình sản xuất áp dụng tối ưu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ có quy mô từ 500 m2; vốn đầu tư tối thiểu 200 – 300 triệu đồng; thời gian hoàn vốn 2 – 3 năm.

6. Địa chỉ áp dụng thành công

Mô hình đang tiếp tục triển khai đến các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Hiện đã chuyển giao cho công ty cổ phần nông nghiệp xanh Khôi Nguyên. Địa điểm: huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô sản xuất: 1000 m2.

ĐƠN VỊ SOẠN THẢO NỘI DUNG:

  1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
  2. Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao

ĐƠN VỊ BIÊN TẬP NỘI DUNG:

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố