Vay Doctordong Không Trả Có Sao Không? Bị Khởi Kiện Đi Tù Không?

Việc vay Doctor Đồng không trả có thể dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng: 1. Ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng: Việc vay Doctor Đồng không trả sẽ được cập nhật lên CIC, ghi vào lịch sử tín dụng của bạn. Lịch sử tín dụng xấu có thể khiến bạn khó vay … Đọc tiếp