Nợ Xấu Mở Thẻ Tín Dụng Được Không?

Việc mở thẻ tín dụng khi có nợ xấu sẽ rất khó khăn, nhưng không phải là không thể. Khả năng thành công phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

Mức độ nghiêm trọng của nợ xấu:

 • Nợ xấu FE: Không thể mở thẻ tín dụng.
 • Nợ xấu nhóm 1 và 2: Có thể mở thẻ tín dụng ở một số ngân hàng, tùy vào chính sách.
 • Nợ xấu nhóm 3 trở lên: Hầu hết các ngân hàng sẽ từ chối.

Thời gian tồn tại của nợ xấu:

 • Nợ xấu càng tồn tại lâu, khả năng mở thẻ càng thấp.
 • Nợ xấu đã được thanh toán và xóa lịch sử sẽ dễ dàng mở thẻ hơn.

Chính sách của ngân hàng:

 • Mỗi ngân hàng có quy định riêng về việc xét duyệt thẻ tín dụng cho người có nợ xấu.
 • Một số ngân hàng có thể yêu cầu các điều kiện bổ sung như:
  • Tài sản đảm bảo.
  • Thu nhập cao và ổn định.
  • Lịch sử tín dụng tốt trước khi có nợ xấu.

Lời khuyên:

 • Nếu bạn có nợ xấu, hãy cố gắng thanh toán hết nợ càng sớm càng tốt.
 • Sau khi thanh toán nợ, bạn nên liên hệ với ngân hàng để yêu cầu xóa nợ xấu.
 • Khi nợ xấu đã được xóa, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu của mình.
 • Nên chọn ngân hàng có chính sách ưu đãi cho người có nợ xấu.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và minh bạch khi đăng ký mở thẻ.

Viết một bình luận