LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8 NĂM 2020

Trong tháng 8 năm 2020 Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao dự kiến mở 2 lớp cụ thể như sau:

Lớp 1 (dưới 3 tháng): “Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau tại nhà” tại  xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn.

Lớp 2 (dưới 3 tháng): “Kỹ thuật trồng và chăm sóc rau tại nhà” tại xã Tân Xuân , Hóc Môn

Thông tin liên hệ:

  • Thời gian đăng kí khóa học: Từ 10/07/2020 đến 10/08/2020
  • Phòng Đào tạo – Hợp tác Trung tâm dạy nghề NNCNC
  • Điện thoại: (028) 38 624 703 Di động:  0382234479 (Chị Thái), 0908118591 (Anh Dương)