LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Vũ Hồng Nga đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Ngày 25/10/2021 được sự đồng ý của Đảng uỷ Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Chi bộ Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Vũ Hồng Nga – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Bí thư Đảng ủy BQL – Bí thư Chi bộ Trung tâm Dạy nghề đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng; đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Vũ Hồng Nga trong thời gian đảng viên dự bị.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng: