Lâm Đồng: Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Đây là khâu đột phá trong sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo diện mạo mới và trở thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh.

Một số sản phẩm của tỉnh đã đạt tiêu chuẩn ngành với một số nước tiên tiến, tạo được uy tín đối với người tiêu dùng trong nước.

Tỉnh đã đầu tư phát triển lĩnh vực công nghệ sinh học, đặc biệt là công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, phục tráng, di nhập trên 30 giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao.

Điển hình như: Công trình nghiên cứu cây siêu quả magic-S được các nhà khoa học ở Lâm Đồng nghiên cứu thành công đầu tiên Đông Nam Á, với 04 đặc điểm nổi bật: Hội nhập quốc tế; thích ứng với biến đổi khí hậu; làm giàu cho nông dân và doanh nghiệp; phù hợp với du lịch canh nông; cây không cần trồng trong nhà kính, nhà lưới song vẫn cho doanh thu 2,5-3 tỷ đồng/ha/năm. Đồng thời nhóm tác giả còn nghiên cứu thương mại rượu vang magic-S đầu tiên trên thế giới. Vang magic-S có hương thơm và mùi vị đặc trưng, với đặc điểm ưu việt có 17 tác dụng đối với sức khỏe.

Trên địa bàn tỉnh có 60 cơ sở nuôi cấy mô thực vật sản xuất trên 64 triệu cây giống invitro và trên 200 vườn ươm sản xuất trên 02 tỷ cây giống thương phẩm rau, hoa và 8 triệu cây giống cây công nghiệp và cây ăn quả để phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Tỉnh còn nhập nội nghiên cứu thành công một số giống cây trồng, vật nuôi mới phát huy hiệu quả cao trong sản xuất.

Công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển thương hiệu luôn được tỉnh quan tâm; đã tổ chức thực hiện trên 60 đề tài, dự án nghiên cứu phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh có các chính sách xã hội hóa về khoa học công nghệ đa thành phần đối với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý.

Hàng loạt các công nghệ tiên tiến trên thế giới được tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn sản xuất có hiệu quả tại địa phương đã tạo đột phá để chất lượng nông sản ngày càng được cải thiện.

Tỉnh đã tập trung ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường đất, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, do đó một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn ngành với một số nước tiên tiến, tạo được uy tín đối với người tiêu dùng trong nước. Đến nay, tỉnh có 06 nông sản tham gia chuỗi nông sản toàn cầu gồm: Cà phê, chè, rau, hoa, điều và tơ tằm.

Hiện toàn tỉnh đã và đang triển khai quy hoạch một Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; một khu công nghiệp nông nghiệp; 07 khu nông nghiệp công nghệ cao tập trung và 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các cây trồng, vật nuôi. Đây là một trong những nội dung cực kỳ quan trọng tạo đột phá cho ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp cận trình độ của thế giới.

Toàn tỉnh có khoảng 54.477 ha đất canh tác sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chiếm 20% diện tích đất canh tác; có 09 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (chiếm 22,5% so với cả nước). Nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại tiệm cận nông nghiệp thông minh 4.0. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; lợi nhuận cho người sản xuất đạt trên 30% so với doanh thu.

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau, hoa, cà phê, chè, cá nước lạnh và chăn nuôi bò sữa, tạo sự liên két với nông dân sản xuất chuỗi, quan hệ sản xuất được đổi mới phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; hình thành chuỗi giá trị nông sản tham gia thị trường trong và ngoài nước hiệu quả, tạo đột phá các chuỗi liên kết ngành càng phong phú về hình thức, đa dạng về chủng loại nông sản của địa phương; khai thác giá trị tổng hợp của ngành nông nghiệp, đặc biệt là du lịch canh nông.

Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản. Đến nay tỉnh có 20 sản phẩm được đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ. Hầu hết các thương hiệu nông sản Lâm Đồng đều có thương hiệu mạnh như: Rau Đà Lạt, hoa Đà Lạt, trà B’Lao, cà phê Di Linh, cà phê Arabica Langbiang, cá nước lạnh Đà Lạt, tơ tằm Bảo Lộc… Đặc biệt tỉnh đã xây dựng và phát triển thương hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” với nguồn ngân sách đầu tư khoảng 11 tỷ đồng, đây là thương hiệu nông sản có giá trị đầu tư lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Toàn tỉnh có 250 tổ chức và hộ nông dân được cấp chứng nhận sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic với quy mô trên 2.500 ha nhằm đáp ứng rau an toàn và hoa chất lượng cao.

Đồng thời với đầu tư khoa học công nghệ, tỉnh luôn chú trọng thu hút đầu tư, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay Lâm Đồng có khoảng 1.500 doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh thu hút dự án đầu tư trong nước, việc thu hút các dự án FDI cũng luôn được tỉnh quan tâm thu hút có hiệu quả.

Có thể thấy, chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định là hướng đi đúng, góp phần tăng trưởng kinh tế cao, tạo đột phá trong xây dựng NTM; xóa đói, giảm nghèo, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

Nguồn: (Hữu Hoàn) Hội Nông dân Việt Nam