HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Căn cứ Công văn số 121/CĐVC ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Công đoàn Viên chức thành phố về việc tham gia tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2021. Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 334/KH-TTDN ngày 20 tháng 11 năm 2020 về tổ chức hội nghị Viên chức – Người lao động năm 2021.

Ngày 25/12/2020, tại phòng Hội thảo (Lầu 1) Ban Quản lý Khu NNCNC (ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi), Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao phối hợp cùng Chính quyền tổ chức “Hội nghị Viên chức – Người lao động năm 2021”.

Tham dự buổi Hội nghị có Ông Đỗ Việt Hà – Phó Trưởng Ban phụ trách BQL Khu Nông nghiệp Công Nghệ cao; Ông Trần Văn Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở BQL Khu Nông nghiệp Công Nghệ cao; Bà Đoàn Thị Hiếu – Đảng ủy viên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Ban quản lý; Ông Nguyễn Thanh Hiền – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao; Ông Lê Ngọc Đức – Nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao; đại diện lãnh đạo của các Trung tâm trực thuộc Ban quản lý Khu NNCNC; cùng tất cả viên chức, người lao động của Trung tâm dạy nghề NNCNC.

Hình: Khai mạc buổi Hội nghị

Hình: Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Hiền – Giám đốc Trung tâm đã đánh giá khái quát kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm 2020 đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động năm 2021.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Hiền – GĐ Trung tâm thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020

Trong thời gian qua, Trung tâm dạy nghề đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi đó là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Ban quản lý, Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu NNCNC, sự đồng hành của các đoàn thể trong chặng đường phát triển và trưởng thành, đóng góp những thành tích quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển bền vững.

Hình : Ông Đỗ Việt Hà – Phó Trưởng ban phụ trách BQL Khu NNCNC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hình : Ông Trần Văn Bình – Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở BQL Khu NNCNC phát biểu tại hội nghị

Để thể hiện rõ sự quyết tâm hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm 2021, tại buổi hội nghị Chính quyền và Công đoàn CSTV Trung tâm dạy nghề đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2021.

Hình : Ký kết giao ước thi đua

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị với sự tán thành của 100% Viên chức – Người lao động tham dự Hội nghị, đồng thời giao trách nhiệm cho Chính quyền và Ban chấp hành Công đoàn để tổ chức thực hiện trong thời gian tới./.