Hội nghị Viên chức năm 2022

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2022

Ngày 22/12/2021, Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao (TTDN) tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2022.

Đến tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM; đồng chí Lê Văn Cửa – ĐUV, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghiệp cao TP.HCM; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn của các Trung tâm trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM; toàn thể Ban Giám đốc, viên chức, người lao động TTDN.

Quan cảnh hội nghị

Năm 2021, đội ngũ viên chức, người lao động TTDN luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tập thể cơ quan đoàn kết, thống nhất nhiệt tình tham gia các phong trào do Công đoàn phát động. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác. Nhờ đó, năm 2021, dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, song Ban Giám đốc TTDN cũng đã chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động đã được Công đoàn TTDN quan tâm. Trong đó đã giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động như: BHXH, BHYT, nâng lương, ngày Lễ – Tết…nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và mở rộng mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa các công đoàn thành viên của Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của TTDN do đồng chí Trần Thị Kim Hằng – Phó giám đốc TTDN trình bày; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động và giao ước thi đua giữa Chính quyền với Công đoàn năm 2021 do đồng chí Chủ tịch Công đoàn trình bày; báo cáo công khai tài chính năm 2021, thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 do đồng chí Kế toán trưởng TTDN trình bày; báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 và phương hướng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 do đồng chí thành viên Ban Thanh tra nhân dân trình bày.

Các đồng chí trong ban lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao phát biểu chỉ đạo và trao đổi tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó ban Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Văn Cửa – ĐUV, Chủ tịch Công đoàn, Phó Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghiệp cao TPHCM phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã tích cực tham gia thảo luận, nhất trí Nghị quyết Hội nghị viên chức năm 2022 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Theo đó, viên chức, người lao động TTDN sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động. Công đoàn thành viên TTDN sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tích cực vận động viên chức, người lao động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích của các đoàn viên..

  Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thành viên và Giám đốc Trung tâm ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên TTDN và Giám đốc TTDN phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua trong viên chức, người lao động năm 2022. Đồng thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2021

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – ĐUV, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc TTDN tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn thể viên chức, cám ơn những ý kiến trao đổi quý báu của đồng chí Lãnh đạo. Đây là những ý kiến rất quan trọng, sẽ bổ sung vào văn kiện Hội nghị. Viên chức, người lao động TTDN quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2022./.