Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề NNCNC lần 1 – nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-CĐ CSTV TTDN ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề NNCNC , ngày 21/6/2019, Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá tình hình hoạt động giữa nhiệm kỳ của Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề NNCNC, trong đó phân tích nguyên nhân làm được và chưa làm được, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện tốt hoạt động công đoàn nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của công đoàn viên tại đơn vị.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao; đồng chí Phạm Đình Dũng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao và các đồng chí đại diện Ban chấp hành Công đoàn CSTV các Trung tâm trực thuộc Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Đức, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm và 17 đại biểu là đoàn viên công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp công nghệ cao,

lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang –  Phó Chủ tịch CĐCSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC, đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC lần thứ I, nhiệm kỳ (2017 – 2022) và phương hướng hoạt động nửa cuối nhiệm kỳ (2017 -2022) . Đồng chí Nguyễn Vũ Hồng Nga – Ủy viên Ban chấp hành CĐCSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC trình bày Báo cáo công khai tài chính trong giữa nhiệm kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Trần Thanh Bình – Chủ tịch CĐCSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC trình bày Báo cáo kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC trong giữa nhiệm kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Trần Thanh Bình – Chủ tịch CĐCSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC trình bày Báo cáo kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC trong giữa nhiệm kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC đã hoàn thành các chương trình công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh được chú trọng; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh thường xuyên được quan tâm và đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao đã có nhiều ý kiến tham luận sâu sắc để nâng cao hiệu qua hoạt động của tổ chức công đoàn.

Các đại biểu tham gia biểu quyết các chỉ tiêu

Đồng chí Phạm Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn cần triển khai thực hiện tốt trong nửa cuối nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Phạm Đình Dũng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu Nông nghiệp CNC phát biểu tại Hội nghị

Sau buổi Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động thuộc Công đoàn CSTV Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp CNC nguyện ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng đáng là người đại diện, chỗ dựa tin cậy của cán bộ, đoàn viên.