Hội nghị đối thoại VC-NLĐ Quý IV năm 2021

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với viên chức, người lao động quý IV năm 2021

Ngày 01/12/2021, Lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ban giám đốc gồm có: đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao; đồng chí Trần Thị Kim Hằng – Phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao; đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao đã tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu đơn vị với viên chức, người lao động quý VI năm 2021.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có nhiều ý kiến phát biểu, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các chế độ tiền lương, chế độ khám sức khỏe, chế độ nghĩ dưỡng, chế độ tăng thu nhập, phúc lợi đối với của viên chức và người lao động của đơn vị trong thời kỳ dịch COVID-19.

Đồng chí Bùi Hoàng Giang – viên chức Trung tâm Dạy nghệ Công nghệ cao TPHCM  đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Minh Hổ – viên chức Trung tâm Dạy nghệ Công nghệ cao TPHCM  đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề Công nghệ cao TPHCM đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến đề xuất các giải pháp nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động của Trung tâm. Những vấn đề viên chức, người lao động phản ánh, trao đổi đều được lãnh đạo trung tâm tiếp thu, trả lời tại buổi đối thoại. Việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo đơn vị với viên chức, người lao động là dịp để viên chức, người lao động tham gia, đóng góp ý kiến giúp Ban Giám đốc Trung tâm nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của viên chức, người lao động để kịp thời giải quyết những bức xúc để tạo sự đồng thuận trong cơ quan.