Giới thiệu


Trung tâm Dạy nghề Nông Nghiệp Công Nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tên chính thức: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên giao dịch quốc tế: THE HIGH TECHNOLOGY ARGRICULTURE TRAINING CENTER

Địa điểm đào tạo: Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan quản lý trực tiếp: BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hiện Trung tâm Dạy nghề nông nghiệp công nghệ cao thực hiện nhiệm vụ chính là tổ chức, đào tạo nhân lực kỹ thuật trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu khoa học với tầm nhìn và sứ mạng như sau:

  • Sứ mạng:

Trung tâm dạy nghề nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM cam kết là một trong những đơn vị chủ lực trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dịch vụ liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao.

  • Tầm nhìn:

Xây dựng Trung tâm dạy nghề nông nghiệp công nghệ cao là đầu mối cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng và các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu có uy tín, chuyên nghiệp với phương pháp tiên tiến, cập nhật các ứng dụng công nghệ hiện đại về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp đô thị.

Phấn đấu đến năm 2025, Trung tâm trở thành trường Cao Đẳng nghề Nông nghiệp công nghệ cao, và trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước.