Giới thiệu chung về hệ thống AQUAPONICS

     Aquaponics là sự tích hợp nuôi trồng thuỷ sản và thuỷ canh trong cùng một hệ thống. Trong cùng một hệ thống, nước thải từ bể cá tuần hoàn qua màng lọc đến cây trồng và sau đó trở về lại bể cá. Trong hệ thống lọc chất thải có bộ lọc cơ học để loại bỏ các chất thải rắn và sau đó qua một bộ lọc sinh học xử lý các chất thải hòa tan. Bộ lọc sinh học được vi sinh vật chuyển đổi ammoniac thành nitrate cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Quá trình này được gọi là nitrat hóa. Thực vật sử dụng chất dinh dưỡng nitrate này và nước sạch trở về bể cá. Quá trình này cho phép cá, cây trồng và vi khuẩn cộng sinh tạo ra môi trường sinh trưởng cân bằng. Trong hệ thống aquaponics, cây trồng được cung cấp dinh dưỡng liên tục từ chất thải cá nên giảm chi phí về nguồn phân hoá học. Hệ thống aquaponics tốt hơn khi nuôi trồng thuỷ sản và thuỷ canh không kết hợp và hệ thống này có tính khả thi rất cao tại những nơi thiếu nước.

Hình: hệ thống aquaponics lớp giá thể

     Có 3 hệ thống aquaponics hiện nay được sử dụng rộng rãi:

 • Hệ thống aquaponics màng dinh dưỡng (nutrient film technique: NFT)
 • Hệ thống aquaponics lớp nước sâu (deep water culture technique: DWC)
 • Hệ thống aquaponics lớp giá thể (Media bed)

     Mặc dù sản xuất cá và rau ăn lá, quả là sản phẩm có thể nhìn thấy rõ nhất của hệ thống aquaponiscs. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng aquaponics là sự quản lý một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm ba nhóm sinh vật chính: cá, thực vật và vi khuẩn.

Hình: Bể nuôi cá tại Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao

Hình: Khay trồng rau ăn quả tại Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao

Hình: Khay trồng rau ăn quả tại Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao

     Lợi ích của hệ thống aquaponics trong sản xuất

 • Hệ thống sản xuất bền vững và thâm canh
 • Nước được sử dụng hiệu quả
 • Không đòi hỏi đất
 • Không sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hoá học
 • Năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt
 • Sản phẩm giống như hữu cơ
 • Mức độ an toàn sinh học cao và giảm rủi ro từ các chất tạp nhiễm bên ngoài
 • Có thể áp dụng trên khu sa mạc, đất xấu và mặn, đảo cát
 • Tạo ra ít chất thải
 • Phù hợp với sản xuất kinh tế của hộ gia đình hay qui mô lớn

Tác giả: Th.S Ngô Trần Vũ