Điều Khoản Sử Dụng

Khi truy cập vào Ahtc.edu.vn, bạn cần tuân thủ các điều khoản điều kiện sử dụng sau:

1. Chấp Nhận Điều Kiện Sử Dụng:

 • Bạn phải chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra khi truy cập vào Ahtc.edu.vn
 • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn có quyền ngừng truy cập và không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Ahtc.edu.vn có quyền cập nhật và điều chỉnh “Điều Khoản Sử Dụng” để phù hợp với định hướng của chúng tôi trong từng thời kỳ và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web của chúng tôi sẽ được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không có bất kỳ bên thứ ba nào được hưởng quyền lợi từ các điều khoản này.

2. Điều Khoản về Bình Luận trên Ahtc.edu.vn:

 • Các bình luận phải lịch sự, nhã nhặn, không gây hiểu lầm, hiềm khích hay xúc phạm danh dự người khác.
 • Không được bình luận về chính trị, tôn giáo, hoặc xúi giục hành vi vi phạm pháp luật hay trái với với đạo lý.

3. Điều Khoản về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

 • Tất cả bài viết trên Ahtc.edu.vn đều thuộc sở hữu và bản quyền của chúng tôi.
 • Mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hay truyền tải bất kỳ nội dung nào mà chưa được sự cho phép của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

4. Điều Khoản Bảo Mật Thông Tin:

 • Tất cả thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chi tiết theo Chính sách Bảo Mật chúng tôi đã đưa ra.
 • Không một ai được can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu của chúng tôi bằng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc phương tiện nào khác.
 • Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ mất mọi quyền lợi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5. Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

 • Ahtc.edu.vn là một website tư vấn, cung cấp thông tin, kiến thức về các giải pháp tài chính và vay tiền, không phải là một ngân hàng hay công ty tài chính hay bên cho vay.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào và không có cam kết với các bên liên quan.
 • Thông tin chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo, bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng và tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Các thông tin này có thể được cập nhật, thay đổi liên tục và không có thông báo trước.

Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ với Ahtc.edu.vn qua email: admin@ahtc.edu.vn.