Đại hội chi bộ Trung tâm Dạy nghề NNCNC

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và Kế hoạch số 01-KH/CB.TTDN ngày 10/01/2020 của Chi bộ Trung tâm Dạy nghề về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngày 20/03/2020, Chi bộ Trung tâm Dạy nghề đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022. Đến tham dự có đồng chí Đinh Minh Hiệp, Phó Bí thư Đảng Ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu NNCNC.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tại Đại hội Đ/c Đinh Minh Hiệp có phát biểu chỉ đạo nhằm thúc đẩy TTDN ngày càng vững mạnh là đầu mối trong hoạt động dạy nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Sơn, được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ TTDN.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp