Cách chặn App vay tiền truy cập danh bạ 2024

1. Chặn quyền truy cập danh bạ trên điện thoại:

Android:

 • Mở Cài đặt > Quyền riêng tư > Quyền ứng dụng > Danh bạ.
 • Tìm ứng dụng vay tiền bạn muốn chặn và tắt tùy chọn Cho phép truy cập.

iPhone:

 • Mở Cài đặt > Quyền riêng tư > Danh bạ.
 • Tìm ứng dụng vay tiền bạn muốn chặn và tắt tùy chọn Danh bạ.

2. Sử dụng ứng dụng bảo mật:

 • Một số ứng dụng bảo mật có thể giúp bạn chặn quyền truy cập danh bạ của các ứng dụng khác.
 • Ví dụ: AppLock (Android), Lockdown (iPhone).

3. Tạo danh bạ giả:

 • Tạo một danh bạ giả với tên và số điện thoại không liên quan đến bạn.
 • Cấp quyền truy cập danh bạ giả cho ứng dụng vay tiền.

Lưu ý:

 • Việc chặn quyền truy cập danh bạ có thể khiến một số chức năng của ứng dụng vay tiền không hoạt động.
 • Cẩn thận khi sử dụng các ứng dụng vay tiền không uy tín.
 • Tham khảo các bài viết và video hướng dẫn trên mạng để biết thêm chi tiết.

Dưới đây là một số bài viết và video hướng dẫn hữu ích:

Viết một bình luận