THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 (ĐỢT 3)

Mọi thông tin chi tiết, ứng viên vui lòng liên hệ:

  • Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm dạy nghề NNCNC
  • Điện thoại: (028) 37990547 Di động: 0389918255 (Ms.Nhi)