GIỚI THIỆU

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao

Trung tâm Dạy nghề Nông Nghiệp Công Nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Tên chính thức: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch quốc tế: THE HIGH TECHNOLOGY ARGRICULTURE TRAINING CENTRE

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT