Tài liệu tham khảo

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn TP.HCM (phần 2)

3. Một số gợi ý giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn TP. HCM 3.1 Xây dựng chuẩn đầu ra của các chương trình nghề phù hợp với yêu cầu của DN Nắm bắt được nhu cầu, xác định ngành nghề đào tạo phù hợp với kế hoạch phát triển […]

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn TP.HCM (phần 1)

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH) và hội nhập Quốc tế. Một trong những yếu tố đáp ứng trực tiếp cho thời kỳ CNH – HĐH là lực lượng lao động lành nghề, trong đó công tác đào tạo nghề có vai trò quan trọng. Tuy […]