Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển Viên chức 2019

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!