Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2018

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018