Nghiên cứu – thực nghiệm

QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LAN RỪNG GIẢ HẠC DENDROBIUM ANOSMUM LINDL. BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NGẬP CHÌM TẠM THỜI RITA®

I. QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LAN RỪNG GIẢ HẠC DENDROBIUM ANOSMUM BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NGẬP CHÌM TẠM THỜI RITA® 1. Giới thiệu Quy trình công nhân giống lan rừng giả hạc Dendrobium anosmum linds. của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp […]

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ: CẢI BẸ XANH, CẢI NGỌT, CẢI XÀ LÁCH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THỦY CANH HOÀN LƯU THEO HƯỚNG HỮU CƠ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ: CẢI BẸ XANH, CẢI NGỌT, CẢI XÀ LÁCH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THỦY CANH HOÀN LƯU THEO HƯỚNG HỮU CƠ  1. Giới thiệu Quy trình trồng rau ăn lá thuỷ canh của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao đã […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DƯA LƯỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

1. QUY TRÌNH SẢN XUẤT DƯA LƯỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 1.1. Giới thiệu Quy trình trồng dưa lưới của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật (Quyết định số 512/QĐ-TT-CLT ngày 19/11/2014). […]

Quy trình sản xuất nấm mèo (mộc nhĩ)

Trồng nấm mộc nhĩ (nấm mèo) có phức tạp không và lợi nhuận sẽ như thế nào, có như những gì báo chí hay đưa tin. Hôm nay Trại nấm mình sẽ tiếp tục chia sẻ về nghề nấm mèo mong sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn. Tìm hiểu thị trường nấm mèo Nấm mèo […]

Trang 1 trên 212