Chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của người sản xuất

Theo dõi sâu hại để xác định chiến lược IPM. Ảnh: Ronald Stephenson

Một nghiên cứu của Đại học Mississippi đã được công bố trong bài báo “Hiệu quả kinh tế của các chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp đối với sản xuất cà chua quy mô nhỏ ở Mississippi” trên tạp chí trực tuyến HortTechnology.

Ronald Stephenson và một nhóm các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu kỹ các chiến lược quản lý sâu hại (bao gồm phun thuốc trừ sâu theo lịch phun thuốc, phun thuốc trừ sâu dựa trên ngưỡng gây hại và áp dụng các biện pháp phòng trừ hữu cơ dựa trên ngưỡng gây hại) để xác định rõ hơn tác động của các chiến lược này đối với hiệu quả kinh tế của người trồng cà chua.

Việc theo dõi các loài sâu hại là không hề dễ, vì vậy người nông dân thường phun thuốc trừ sâu theo lịch trình như kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên, đôi khi lịch trình này không hiệu quả vì sự thay đổi theo mùa trong quần thể dịch hại. Phun thuốc trừ sâu không đúng thời điểm vừa tốn kém vừa có thể ảnh hưởng đến các loài công trùng thiên địch có ích mà không trừ được sâu hại chủ đích, điều này làm cho dịch hại càng trầm trọng thêm.

Sự phát triển của các chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là để góp phần giảm tác động của thuốc trừ sâu đến môi trường và sức khỏe con người. Yếu tố quan trọng của các chương trình này liên quan đến việc quan sát các quần thể dịch hại trên đồng ruộng để xác định chính xác thời gian phun thuốc trừ sâu. Trọng tâm của khái niệm IPM là việc sử dụng ngưỡng kinh tế của mật độ sâu hại, tại thời điểm đó phun thuốc trừ sâu là phù hợp nhất.

Các chương trình IPM đã thành công rộng rãi trong việc giảm sử dụng thuốc trừ sâu làm tăng lợi nhuận cho người trồng. Tuy nhiên, để xác định được ngưỡng kinh tế đòi hỏi sự hiểu biết về giá trị thị trường cây trồng, đôi khi sự khó đoán trước và biến động của thị trường dẫn đến các ngưỡng kinh tế có thể khó áp dụng. Do đó, các ngưỡng gây hại đã được phát triển dựa trên mật độ sâu hại tại đó sâu hại ảnh hưởng dẫn đến giảm số lượng hoặc chất lượng cây trồng.

Trong nghiên cứu này, các chiến lược quản lý sâu dựa trên ngưỡng (bao gồm sử dụng thuốc trừ sâu thông thường và chỉ sử dụng thuốc trừ sâu hữu cơ), được so sánh với phương thức phun thuốc trừ sâu theo lịch về năng suất, chi phí quản lý và giá trị sản xuất của cà chua. Để đánh giá lợi ích kinh tế của các chiến lược quản lý, chi phí đầu vào liên quan đến quản lý dịch hại côn trùng đã được ghi chép lại. Chi phí của tất cả các thuốc trừ sâu được tính bằng cách đo khối lượng thuốc trừ sâu được sử dụng. Lượng thời gian liên quan đến lấy mẫu côn trùng và phun thuốc trừ sâu cũng được ghi lại và chi phí lao động đã được tính toán. Các chiến lược quản lý côn trùng được đánh giá về tác động của chúng đối với năng suất, chi phí quản lý và lợi nhuận kinh tế đối với sản xuất cà chua quy mô nhỏ ở Mississippi.

Những yếu tố này được so sánh qua các vụ Xuân và vụ Thu trong hai năm sản xuất. Kết quả cho thấy tổng sản lượng và sản lượng đưa ra thị trường cao nhất thu được từ mô hình sử dụng thuốc trừ sâu dựa trên ngưỡng gây hại. Phương pháp quản lý này không ảnh hưởng đến năng suất so với phương pháp phun thuốc trừ sâu theo lịch. Tỷ lệ trái cây bị loại thải không bán được cao hơn từ phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu hữu cơ dựa trên ngưỡng gây hại, do hiệu quả kiểm soát thấp hơn. Chi phí sản xuất cho mô hình hữu cơ này cũng lớn hơn do số lượng thuốc hữu cơ sử dụng tăng lên. Lợi nhuận kinh tế cho cả quản lý dịch hại côn trùng dựa trên ngưỡng sử dụng thuốc trừ sâu thông thường và thuốc hữu cơ cao hơn so với phương pháp phun thuốc trừ sâu theo lịch.

Lợi nhuận kinh tế tăng đối ở mô hình quản lý phun thuốc sâu dựa trên ngưỡng thông thường là do năng suất tăng. Tăng lợi nhuận ở mô hình quản lý phun thuốc hữu cơ theo ngưỡng là từ giá bán cao hơn của cà chua được trồng hữu cơ. Việc áp dụng quản lý dịch hại côn trùng dựa trên ngưỡng gây hại của các nhà sản xuất quy mô nhỏ có khả năng tăng hiệu quả và giá trị sản xuất, cũng như tăng tính bền vững môi trường của sản xuất. Tính khả thi về kinh tế của sản xuất hữu cơ đòi hỏi phải tiếp cận các thị trường sẵn sàng trả giá cao hơn đáng kể cho sản phẩm hữu cơ. Giá bán cao cho cà chua hữu cơ là đủ để mang lại lợi nhuận kinh tế cao hơn so với mô hình quản lý phun thuốc sâu theo lịch, mặc dù chi phí quản lý dịch hại côn trùng hữu cơ có cao hơn.

Cả hai phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu thông thường và thuốc hữu cơ dựa theo ngưỡng gây hại đều mang lại tỷ suất tổng lợi nhuận lớn hơn so với phun thuốc sâu theo lịch. Quản lý dịch hại sử dụng phun thuốc trừ sâu dựa trên ngưỡng gây hại góp phần tăng năng suất cà chua, giảm chi phí quản lý côn trùng và cải thiện lợi nhuận kinh tế so với các chiến lược khác.

Ông Stephenson khẳng định “Áp dụng các chiến lược quản lý dịch hại côn trùng dựa trên ngưỡng có khả năng tăng lợi nhuận cho các nhà sản xuất quy mô nhỏ, đồng thời giảm lượng thuốc trừ sâu được áp dụng. Quản lý dịch hại côn trùng là một phần của bức tranh tổng thể về tính bền vững và chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để xác định các biện pháp khác có lợi cho người trồng rau”.

Lê Thị Thanh theo Phys.org

http://iasvn.org/homepage/Chien-luoc-quan-ly-dich-hai-tong-hop-anh-huong-nhu-the-nao-den-loi-nhuan-cua-nguoi-san-xuat-13053.html